VS Jurist vinner migrationsmål i Förvaltningsrätten

”Anita” hade ansökt om uppehållstillstånd i Sverige med anledning av att hon gift sig med en man som är svensk medborgare. Ansökan avslogs av Migrationsverket och överklagades till Förvaltningsrätten. Orsaken till Migrationsverkets avslag berodde bl.a. på att Anita sagt att makens kusin var hans ”bror”, och att maken tidigare skall ha ingått ett misstänkt skenäktenskap […]

Mer aktivistisk högsta domstol i USA att vänta i framtiden

Republikanernas majoritetsledare i senaten, Mitch McConnell, har tillsammans med flera andra ledande republikaner slått fast att Neil Gorsuch ”på ett eller annat sätt” kommer att sväras in som ledamot i USA:s högsta domstol innan veckan är över. I ett försök att obstruera och försena processen (läs: för att vinna politiska poäng hos den egna väljarkåren) håller […]