Välkommen att kontakta oss!

Johan Olehäll
(LL.M - Master of Laws / Jur. kand.)
Jurist
Email: johan@vsjurist.se
Tel: +46 704 19 44 36

Tracy Olehäll
VD
Email: tracy@vsjurist.se
Tel:

Adress (huvudkontor och postadress):

VS - Juristrådgivning i Västsverige
Furuvägen 14
SE-472 32 Svanesund
Email: info@vsjurist.se Tel: +46 704 19 44 36

Adress Göteborg (kontor för klientmöten, ej postadress):

Ge oss ett uppdrag

Ja, jag är införstådd med den taxa som gäller för att anlita Juristrådgivning i Västsverige.