Välkommen att kontakta oss!

Tracy Olehäll
VD, ägare
Email: tracy@vsjurist.se
Tel: +46 704 19 44 36

Johan Olehäll (OBS! Ur tjänst/tjänstledig nov 2020 - okt 2022)
(LL.M - Master of Laws / Jur. kand.)
Jurist
Email:
Tel:

Adress (huvudkontor och postadress):

VS - Juristrådgivning i Västsverige
Furuvägen 14
SE-472 32 Svanesund
Email: info@vsjurist.se Tel: +46 704 19 44 36

Ge oss ett uppdrag

    Ja, jag är införstådd med den taxa som gäller för att anlita Juristrådgivning i Västsverige.