Vad gör man när man hyrt ut ett rum, en lägenhet, eller en lokal till någon som vägrar utrymma vid avtalsperiodens utgång? Det är inte tillåtet att ta lagen i egna händer och handgripligen kasta ut personen ifråga.

Istället får man ansöka om handräckning hos Kronofogden, vilket kan leda till att ärendet till slut avgörs av domstol.

M hade hyrt ut sin lägenhet i andra hand till F, som efter avtalstidens utgång vägrade att utrymma lägenheten. Parterna hade olika åsikter om vad som avtalats och hyresbeloppets storlek. Det hela slutade med en rättegång i Södertörns tingsrätt. Idag kom domen, som blev till stor glädje för vår klient: Svaranden kommer omedelbart att avhysas från lägenheten och blir dessutom betalningsskyldig gentemot käranden för dennes rättegångskostnader, samt för utebliven hyra.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *