Jag vill uttrycka min djupaste tacksamhet för den utomordentliga juridiska assistans som Johan tillhandahöll i immigrationsprocessen. I början åtog han sig att verka för att handläggningen skulle påskyndas. Hans proaktiva förhållningssätt utmärker honom. Hans fasta och effektiva kommunikation med Migrationsverket var avgörande för att påskynda processen. Johans delaktighet i mitt ärende gick utöver vad jag hade förväntat mig och hans expertis var uppenbar vid varje steg. Jag är tacksam för den positiva utgången och tvekar inte att rekommendera hans tjänster till den som behöver juridisk hjälp i immigrationsärenden.
Best,
Oksana

Många av våra klienter har frågor ang. hur man emigrerar till Sverige. Det finns 4 huvudsakliga sätt som man kan få uppehållstillstånd i Sverige på (om man varken är EU-medborgare eller medborgare i något av de övriga nordiska länderna):

  1. Uppehållstillstånd för att flytta till make/hustru/partner eller framtida make/hustru/partner alternativt annan familjemedlem.
  2. Arbetstillstånd på grund av anställning hos företag i Sverige.
  3. Arbetstillstånd för att starta eget företag i Sverige.
  4. Uppehållstillstånd på grund av studier.

För mer information om dessa olika alternativ rekommenderar vi att du läser igenom den information som finns tillgänglig på Migrationsverkets hemsida.

Om du behöver hjälp och vill anlita oss – tveka inte att höra av dig!

VS Jurist ansökte för klients räkning om återvinning mot ett utslag hos Kronofogden och skickade in en ansökan om återvinning med brevpost. Kronofogden felregistrerade handlingen som tillhörande någon annan, varefter även tingsrätten felregistrerade handlingen. När tingsrätten senare insåg sitt misstag uppstod frågan huruvida staten eller vår klient skulle tvingas betala för de extra ombudskostnader som uppstått till följd av Kronofogdens och tingsrättens misstag.

Av JK:s utslag (Dnr 2020/2906 ) framgår följande:

”Kronofogdemyndighetens felaktiga registrering av XX:s ansökan om återvinning får anses vara ett sådant fel eller försummelse som är skadeståndsgrundande för staten. Även tingsrätten har varit försumlig i sin handläggning i och med att det inte uppmärksammades att ansökan rätteligen avsåg XX. Det förhållandet att tingsrätten förlitade sig på Kronofogdemyndighetens uppgifter föranleder inte någon annan bedömning.

VS Jurist kommenterar:

”Det är få förunnat att vinna en rättsprocess mot staten hos JK. Vi är glada över att ha kunnat hjälpa vår klient så att de extra ombudskostnader som uppstått belastar staten och inte vår klient.”

Så kallat ”hate speech” är alltid oacceptabelt, vilket är orsaken till att de flesta länder har lagar som sätter gränser för när vår universella mänskliga rättighet till yttrandefrihet går över gränsen till illegalitet. På senare tid har vi dock sett en mycket oroande utveckling där ett fåtal globala high-tech-företag med monopolliknande ställning alltmer – på ett oacceptabelt sätt –reglerat vår rätt till åsiktsfrihet på deras plattformar.

Elon Musk har kritiserat Twitter för dess diskriminerande censur, som helt enkelt gått alldeles för långt, och lovat att ändra på företagets kurs. Därför är Musks köp av Twitter förmodligen det bästa som hänt för global demokrati och yttrandefrihet på mycket länge.

Go for it, Elon!

Vad gör man när man hyrt ut ett rum, en lägenhet, eller en lokal till någon som vägrar utrymma vid avtalsperiodens utgång? Det är inte tillåtet att ta lagen i egna händer och handgripligen kasta ut personen ifråga. Istället får man ansöka om handräckning hos Kronofogden, vilket kan leda till att ärendet till slut avgörs av domstol.

M hade hyrt ut sin lägenhet i andra hand till F, som efter avtalstidens utgång vägrade att utrymma lägenheten. Parterna hade olika åsikter om vad som avtalats och hyresbeloppets storlek. Det hela slutade med en rättegång i Södertörns tingsrätt. Idag kom domen, som blev till stor glädje för vår klient: Svaranden kommer omedelbart att avhysas från lägenheten och blir dessutom betalningsskyldig gentemot käranden för dennes rättegångskostnader, samt för utebliven hyra.