Så kallat ”hate speech” är alltid oacceptabelt, vilket är orsaken till att de flesta länder har lagar som sätter gränser för när vår universella mänskliga rättighet till yttrandefrihet går över gränsen till illegalitet. På senare tid har vi dock sett en mycket oroande utveckling där ett fåtal globala high-tech-företag med monopolliknande ställning alltmer – på ett oacceptabelt sätt –reglerat vår rätt till åsiktsfrihet på deras plattformar.

Elon Musk har kritiserat Twitter för dess diskriminerande censur, som helt enkelt gått alldeles för långt, och lovat att ändra på företagets kurs. Därför är Musks köp av Twitter förmodligen det bästa som hänt för global demokrati och yttrandefrihet på mycket länge.

Go for it, Elon!

Vad gör man när man hyrt ut ett rum, en lägenhet, eller en lokal till någon som vägrar utrymma vid avtalsperiodens utgång? Det är inte tillåtet att ta lagen i egna händer och handgripligen kasta ut personen ifråga. Istället får man ansöka om handräckning hos Kronofogden, vilket kan leda till att ärendet till slut avgörs av domstol.

M hade hyrt ut sin lägenhet i andra hand till F, som efter avtalstidens utgång vägrade att utrymma lägenheten. Parterna hade olika åsikter om vad som avtalats och hyresbeloppets storlek. Det hela slutade med en rättegång i Södertörns tingsrätt. Idag kom domen, som blev till stor glädje för vår klient: Svaranden kommer omedelbart att avhysas från lägenheten och blir dessutom betalningsskyldig gentemot käranden för dennes rättegångskostnader, samt för utebliven hyra.