VS Jurist vinner mål mot staten hos Justitiekanslern (JK)

VS Jurist ansökte för klients räkning om återvinning mot ett utslag hos Kronofogden och skickade in en ansökan om återvinning med brevpost. Kronofogden felregistrerade handlingen som tillhörande någon annan, varefter även tingsrätten felregistrerade handlingen. När tingsrätten senare insåg sitt misstag uppstod frågan huruvida staten eller vår klient skulle tvingas betala för de extra ombudskostnader som uppstått till följd av Kronofogdens och tingsrättens misstag.

Av JK:s utslag (Dnr 2020/2906 ) framgår följande:

”Kronofogdemyndighetens felaktiga registrering av XX:s ansökan om återvinning får anses vara ett sådant fel eller försummelse som är skadeståndsgrundande för staten. Även tingsrätten har varit försumlig i sin handläggning i och med att det inte uppmärksammades att ansökan rätteligen avsåg XX. Det förhållandet att tingsrätten förlitade sig på Kronofogdemyndighetens uppgifter föranleder inte någon annan bedömning.

VS Jurist kommenterar:

”Det är få förunnat att vinna en rättsprocess mot staten hos JK. Vi är glada över att ha kunnat hjälpa vår klient så att de extra ombudskostnader som uppstått belastar staten och inte vår klient.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *